Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Bouwhistorisch Onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek brengt de bouwgeschiedenis in beeld en geeft een waardestellingl over de verschillende historische elementen van een object. Ook gebouwencomplexen of bebouwde gebieden komen voor onderzoek in aanmerking. Door bouwhistorisch onderzoek kunnen restauratievisies worden getoetst aan feitelijke waarnemingen. De rapportage vormt mede de onderbouwing bij de beoordeling van wijzigingsvoorstellen.

Er zijn diverse gradaties van bouwhistorisch onderzoek, waarbij de bouwhistorische verkenning in onze praktijk de meest voorkomende is. Deze wijze van waarnemen (visueel) levert tegen beperkte kosten de basisinformatie om vast te stellen of een diepgaand bouwhistorisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

De bouwhistorische opname geeft inzicht in de bewonersgeschiedenis, bouwgeschiedenis en monumentale waarden van een gebouw. Naast een meer gedetailleerde inspectie van het gebouw vindt er ook beperkt archiefonderzoek naar historische foto’s, kaarten, afbeeldingen, bouwtekeningen, e.d. plaats.

Een bouwhistorische (deel-)ontleding is de maximale vorm van onderzoek. De eerdere onderzoeksgegevens worden aangevuld met opmetings-, faserings- en reconstructietekeningen en eventueel dendrologisch- en kleur- onderzoek.
Uitgangspunt van onze onderzoeksmethodiek vormen de
Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek zoals die onder andere door Stichting Bouwhistorie Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst zijn opgesteld.
Gent - Groentenmarkt 7
Kampen - Nieuwstraat17