Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Erfgoed Advies

Eind 20ste eeuw is men in Nederland de term ‘erfgoed’  gaan gebruiken als vervanging van ‘monumenten’ (bouwwerken) en ‘bodem­archief’ (archeologie). Het omvat archeologisch en gebouwd erfgoed, maar ook museaal, archivalisch en immaterieel erfgoed.

De term 'Erfgoed’ wordt gebruikt voor monumenten, voorwerpen en tradities die bijdragen aan een gedeelde identiteit, van eigen of andere gemeenschappen.

Erfgoedzorg definiëren wij als:
De zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden.

Het onroerend erfgoed is onder te verdelen in archeologie, historische bouwkunst, historisch groen en het historisch cultuurlandschap.
Vanuit deze verdeling beschouwen wij ons werk op het gebied van onroerend erfgoed.

DHZ Bouwpakket...