Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Erfgoednota

In een Erfgoednota wordt beschreven, op welke wijze een overheid vorm gaat geven aan haar zorg voor de cultuurhistorie.

Een Erfgoednota omvat het voorgenomen beleid van zowel de bovengrondse als de ondergrondse cultuurhistorische bescherming
(monumentenzorg èn archeologie) en de inpassing van de erfgoedzorg in het totale beleid.
De nota is gericht op het verwerven van inzicht in de omgang met erfgoed, de vertaling van de zorg voor de cultuurhistorie in een
concrete visie en het vergroten van maatschappelijk-, politiek- en economisch draagvlak.

Inhoudelijke zwaartepunten van een Erfgoednota:
- Het inzichtelijk maken van cultuurhistorische waarden (boven- en ondergronds)
- Het vergroten van het cultuurhistorisch besef en het draagvlak voor de bevolking (social media benutten)
- Integratie van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
- Afstemming met bestaand (wettelijk) provinciaal- en rijksbeleid
- Duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden

In overleg worden gewenste beleidsuitgangspunten door GMA Advies uitgewerkt tot het gewenste detail niveau.
Bunschoten - Werf