Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Deventer - Joan Blaeu, 1652
Gebiedsanalyse

Een cultuurhistorische gebiedsanalyse beschrijft de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied. Stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, bebouwing, groen en archeologie zijn daarbij de belangrijkste componenten.

Goed inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten van een gebied geeft de mogelijkheid tot het opstellen van randvoorwaarden voor behoud en inpassing ervan. Een dergelijke analyse dient tevens als inspiratiebron/leidraad voor nieuwe ruimtelijke plannen.