Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Herbestemmen

Voor de komende jaren ligt er een groot herbestemmingsvraagstuk: veel, vooral grote gebouwen, zullen door het verlies van functie leeg komen te staan. Te denken valt aan boerderijcomplexen, buitenplaatsen, kloosters, kerken, industriŽle complexen, etc.. Veel van deze gebouwen hebben grote cultuurhistorische kwaliteiten.

Voorafgaand aan planvorming bij een herbestemming van een monumentaal gebouw of complex dienen eerst de cultuurhistorische waarden in beeld gebracht te worden en van een waardestelling te worden voorzien. Indien de aanwezige cultuurhistorische waarden zijn vastgelegd, kan op basis daarvan worden bepaald worden welke functies/bestemmingen geschikt zijn voor het betrokken object of complex.

Indien vervolgens een planvormingsproces wordt ingezet, is het van belang de erkende waarden lopende het proces te monitoren en in de planvorming mee te ontwikkelen. Doordat lopende de planontwikkeling de monumentale waarden voortdurend worden meegewogen, wordt kostbare tijd bespaard in de vervolgfasen van het ontwerp- en besluitvormingstraject.

Voor subsidiemogelijkheden Herbestemming onderzoek
zie onder Subsidie
Veghel - CHV terrein