Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Subsidieregeling stimulering
herbestemming monumenten

Doelen:
· Onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming.
· Het in de tussentijd wind- en waterdicht houden van het monument.

Indienen van een aanvraag: tussen 1 oktober - 30 november

De regeling is toegankelijk voor rijks-, provinciale, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zonder formele
monumentenstatus. De regeling is bedoeld voor gebouwen die zich niet zo makkelijk lenen voor een andere functie, zoals kerken,
industriegebouwen, scholen, boerenschuren, kloosters, kastelen.Woonhuizen zijn uitgesloten van de regeling, met uitzondering van
woonhuizen die onderdeel uitmaken van een groter complex.

Haalbaarheid onderzoek
Voor een haalbaarheidsonderzoek kunnen eigenaren en  belanghebbenden subsidie aanvragen. De eigenaar moet daar wel mee instemmen
en de belanghebbende moet een rechtspersoon zijn.
De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt maximaal € 17.500,-. U financiert 30 procent van de kosten zelf.
Het haalbaarheidsonderzoek kan meer dan één enkel gebouw betreffen. Als het gaat om een complex of samenstel van monumenten
kunt u maximaal drie subsidieaanvragen indienen.

Wind- en waterdicht maken
De subsidie voor het wind- en waterdicht maken bedraagt maximaal € 35.000,-. U financiert 30 procent van de kosten zelf.
Als sprake is van een samenhangend complex, kunt u voor dat complex maximaal twee subsidieaanvragen indienen.

Wij hebben een de informatie samengevat op een infoblad subsidieregeling herbestemming. Desgewenst kunnen wij de aanvraag voor u
begeleiden.