Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Onderhoudsplanning

Een planmatig overzicht van werkzaamheden met bijbehorende kostenraming, biedt overzicht over de huidige staat van onderhoud, en de noodzaak van het voeren van onderhoud. Een logische samenhang in de uitvoering staat hierbij voorop.

Een dergelijk schema kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag in het kader van het Sim.
Onderhoud "Moet"
Van oud naar nieuw