Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Ondersteuning Gemeentelijke Diensten

Het beoordelen en begeleiden van onderhouds- en restauratieplannen en de behandeling van subsidieaanvragen vormen vaak piekbelastingen in een gemeentelijke organisatie. Ook ambtelijke begeleiding tijdens de uitvoering van een restauratie, waaronder bouwtoezicht en directievoering bij een restauratieproces, vormen soms niet te vermijden piekbelastingen.

Het niet invullen van een vacature erfgoedambtenaar, terwijl wettelijke verplichtingen aan gemeentezijde wel blijven doorlopen, vormt helaas een (te) vaak voorkomend probleem.

Bij (tijdelijke) onderbezetting van een gemeentelijke afdeling erfgoedzorg, kan externe ondersteuning een goede optie zijn.
Inhuur van specialistische kennis worden hoogwaardige diensten geleverd voor een vast honorarium, zonder verdere arbeidsrechtelijke verplichtingen.
Amsterdam - Herengrqacht 539