Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Onderzoek

In de categorie onderzoek vallen verschillende sub-disciplines, welke in de volgende pagina's worden toegelicht.

GMA Advies kan door de ruime ervaring op erfgoedgebied een grote variëteit aan onderzoeken uitvoeren.

Zo hebben wij onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van gemeentelijke commissies, second opinion onderzoek, onderzoek naar interne samenwerking, tevredenheidsenquêtes, etc. etc..

Bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek, zoals door de RCE zijn opgesteld.

Bij een vraagstelling van uw kant bespreken wij graag de mogelijkheden met u.
Onderzoek: tot in detail