Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Provinciale Subsidie

De meeste provincies kennen een eigen restauratiebeleid t.a.v. de restauratie-herbestemming en/of verduurzaming van monumenten.

Het betreft hier meestal projecten van aanmerkelijke omvang, waarbij aanmerkelijke subsidie mogelijk zijn.

Wij hebben ruime ervaring in de begeleiding namens de eigenaar van een desgewenst een dergelijk subsidietraject.
Oranjerie Hydepark Doorn