Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Quickscan

Een quickscan is een veldinventarisatiemethode voor objecten en gebieden, waarbij grote aantallen objecten ‘in het veld’ worden gewaardeerd en beoordeeld. Per object wordt een opname gedaan met adresgegevens, foto's en een beperkte waardenstelling, welke rekenkundig een eerste cultuurhistorische waarde toekent aan een object of een gebied.
Doel van deze methodiek is om in een tweede fase die objecten te selecteren die een grote waarschijnlijkheidskans hebben belangrijke cultuurhistorische waarden te bezitten.

Bouwtechnische inventarisatie

Bij het opstellen van een Erfgoedlijst kan het zinvol zijn om de globale omvang van de verwachte onderhoudskosten te kennen. Hiermee kan de omvang van een gemeentelijk subsidiebudget beargumenteerd worden. Voor eigenaren van (potentiële) monumenten kan de beschikbaarheid van subsidie een belangrijke afweging vormen om al dan niet bezwaar te maken tegen plaatsing op een erfgoedlijst.
Delft