Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Subsidie Instandhouding Monumenten

De Sim-subsidie is bedoeld voor meerjarig onderhoud en incidenteel herstel van rijksmonumenten die geen woonhuis
zijn. Het monumentenregister is bepalend of een gebouw woonhuis is of niet.

Op grond van een zesjarige instandhoudingsplan voor uitvoering van noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden,
kan een Sim-subsidie worden verstrekt. Welke kosten subsidiabel zijn wordt in het bij de Sim behorende 'Leidraad
subsidiabele instandhoudingkosten' toegelicht.

Kort samengevat: regeling voor instandhoudingssubsidie.
Maximale subsidiepercentage 60% 
Maximale subsidiebedrag afhankelijk van de verzekerde herbouwwaarde.

Indienen van een aanvraag: tussen 1 februari - 31 maart

Wij hebben een de informatie samengevat op een infoblad SIM subsidie.
Uw aanvraag kunnen wij conform de eisen van het Sim desgewenst voor u opstellen.
Sim Subsidie...