Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Subsidies

Subsidies zijn meestal (zeer) tijdelijk toegankelijk. Het is daarom van belang hierop anticiperen door tijdig de voorbereidingen voor een (rijks-)subsidieaanvraag in gang te zetten.

De belangrijkste zijn:
       - Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)
(download hier ons infoblad)

       - Subsidie voor Woonhuis-Rijksmonumenten
(download hier ons infoblad)

       - Subsidie Onderzoek Herbestemming (monumentenstatus onder voorwaarden niet nodig)
(download hier ons infoblad)

   - Provinciale restauratie subsidie (verschilt per provincie)

Ook uw eigen gemeente of provincie en soms lokale stichtingen/fondsen kunnen mogelijk financieel bijdragen in een voorgenomen restauratieproject.
Desgewenst kunnen wij onderzoek naar mogelijkheden van financiŽle ondersteuning doen.
Subsidie ter instandhouding van monumentale waarden en restauratie....