Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Subsidie

Subsidies zijn meestal (zeer) tijdelijk toegankelijk. Het is daarom van belang hierop anticiperen door tijdig de voorbereidingen voor een  (rijks-)subsidieaanvraag in gang te zetten.
De belangrijkste zijn:
                         - de onderhoudssubsidie SIM voor rijksmonumenten, niet zijnde woonhuizen.
                         - de woonhuissubsidie voor rijksmonumenten woonhuizen
                         - Provinciale restauratie subsidie

Ook uw eigen gemeente of provincie en soms lokale stichtingen/fondsen kunnen mogelijk financieel bijdragen in een voorgenomen restauratieproject. Desgewenst kunnen wij onderzoek naar mogelijkheden van financiŽle ondersteuning doen.
Subsidie....