Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Sandfirden
Welstandsnota

Voordat voor een bouwplan een omgevingsvergunning kan worden verleend, moeten BenW beoordelen of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand, het zogenoemde welstandstoezicht. Overigens kunnen gemeenten welstandsvrije gebieden toestaan.

De toetsing van een bouwwerk aan redelijke eisen van welstand, mag alleen op grond van vooraf door de gemeenteraad vastgestelde (welstands-)criteria. Deze moeten in de vorm van beleidsregels in de welstandsnota worden opgenomen, een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Wanneer geen welstandsnota is vastgesteld, kan een bouwwerk niet aan redelijke eisen van welstand worden getoetst.
Een welstandsnota per deelgebied, bijvoorbeeld bezien vanuit een cultuurhistorisch perspectief, blijft uiteraard mogelijk.