Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Woonhuis subsidie

Om woonhuis-rijksmonumenten in goede staat te houden, wordt er jaarlijks rijkssubsidie beschikbaar gesteld voor: particuliere
eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie.

Doel van deze subsidie is om beschermde monumenten goede technische staat te houden. Belangrijk middel hiervoor is het zesjarige
instandhoudingsplan voor het laten uitvoeren van noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden, op grond waarvan SIM-subsidie kan
worden verstrekt.

Kort samengevat: regeling voor instandhoudingssubsidie.
Maximale subsidiepercentage 38%.
Aanvraag in het kalenderjaar na uitvoering van de werkzaamheden, jaarlijks tussen 1 maart en 30 april.
boven 70.000,- kosten is een bouwkundige rapportage nodig zowel voor als na de uitvoering van de werkzaamheden

Verdere informatie over het indienen van aanvragen voor komend jaar is te vinden op ons infoblad. Desgewenst kunnen wij de aanvraag
voor u begeleiden.
Woonhuis subsidie...