Siteontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 495 211                E-mail:  GMA Advies
Subsidie Woonhuis-Rijksmonumenten

Indienen van een aanvraag: tussen 1 maart - 30 april

Jaarlijks wordt er een rijkssubsidie beschikbaar gesteld voor rijksmonumenten met een woonhuisfunctie van particulieren.

De subsidie kan worden toegekend voor kosten van restauratie-/onderhoudswerkzaamheden in het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Het subsidiepercentage bedraagt 38% van de subsidiabele kosten ten behoeve van het onderhoud aan monumentale onderdelen. Hierbij valt te denken aan casco-onderdelen zoals bijvoorbeeld: schilderwerk, goten en daken. Maar ook natuursteenherstel, brandpreventie en houtconservering kunnen hieronder vallen.


Wij hebben een de informatie samengevat op een infoblad subsidie Woonhuis-rijksmonumenten.

Desgewenst kunnen wij de aanvraag voor u begeleiden.
Papenstraat 37, Deventer