Site ontwerp Arjen
GMA  Advies
GMA Advies                 Merelweg 17                      7214 EH Epse                    Telefoon:  0575 - 49 52 11                E-mail:  GMA.Advies@xs4all.nl
Welkom !

GMA Advies is een onafhankelijk Adviesbureau, dat zich sinds 1989 richt op Erfgoedzorg in de breedste zin van het woord. Wij zijn werkzaam in heel Nederland.  Op deze website informeren wij u graag over onze diensten, welke variŽren van beleid tot en met uitvoering van restauratiewerken.

Bij onze advisering aan Rijks- provinciale - en gemeentelijke overheden, Stichtingen en verenigingen, Kerkbesturen, Architectenbureaus, Vastgoedbeheerders en Particulieren vormt dit onze belangrijkste motivatie en vormt daarmee de kern van ons bedrijf.

Onze interesse en het plezier in de cultuurhistorie in het algemeen, en erfgoedzorg in het bijzonder vormt de drijvende kracht bij al onze werkzaamheden.

Bij onze advisering aan overheden, stichtingen, verenigingen en particulieren op het gebied van de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed vormt dit onze belangrijkste motivatie en vormt daarmee de kern van ons bedrijf.

Per hoofdstuk kunt u zich informeren over de onderwerpen van uw interesse. Uiteraard zal dit nooit volledig zijn, maar deze website is dan ook slechts bedoeld als eerste kennismaking met ons bureau.

Wij hebben de informatie op deze website tekstueel voor u samengevat in een Printversie. Bij het volgen van deze link kunt u dit PDF document downloaden en afdrukken voor toekomstige referentie. Hier vindt u tevens een overzicht van door ons uitgevoerde werkzaamheden.


NB: GMA Advies is onderdeel van Architectenbureau Ir. A. de Gooijer (BNA).
Nieuws:
Uw aanvraag subsidie SIM en uw Woonhuissubsidie kunnen vanaf heden worden voorbereid!